Tijdens de bijeenkomsten die worden georganiseerd voor de groep vrouwen is er de gelegenheid om gezellig bij te kletsen met elkaar. Daarnaast worden er in overleg tussen studenten, vrouwen en wijkorganisaties thema’s besproken die bijdragen aan de kennis en ontwikkeling van de vrouwen. Thema’s als opvoeding, cultuur, belastingaangifte, werktoeleiding, ondernemerschap en taal worden behandeld. De studenten zijn daarnaast aanwezig om de bewoners te helpen bij allerlei specifieke vragen.