In de ontmoetingsruimte in een flat aan de Ibisdreef worden de activiteiten georganiseerd. Daarnaast wordt het ook gebruikt als vergaderruimte voor de partners. het doel is om contact tussen bewoners onderling te stimuleren om zo een goede sfeer in de buurt neer te zetten. Door activiteiten te organiseren waar mensen met elkaar in contact komen en worden geactiveerd, zal dit een positief effect op de wijk hebben. Een ontmoetingsruimte zorgt ervoor dat de kans op verbinding toeneemt doordat er extra aandacht gegeven wordt aan de buurtbewoners. Eén van de drie flats aan de Ibisdreef wordt daarom als lege woning ingericht om als ontmoetingsruimte te fungeren. Zichtbaarheid en toegankelijkheid zijn hierbij het uitgangspunt.

De ontmoetingsruimte kan van grote toegevoegde waarde en verwacht wordt dat buurtbewoners hier steeds meer gebruik van zullen maken. Het uiteindelijk doel is dat de bewoners zelfstandig activiteiten gaan organiseren in de ontmoetingsruimte en de studenten hebben een faciliterende rol. Zo geven de studenten in de beginfase nadrukkelijk sturing aan het project en geven dan steeds meer verantwoordelijkheden over aan de bewoners van de Ibisdreef. De activiteitenruimte zal ook gebruikt worden door een aantal partners voor overleg en vergaderingen. Zo staan de partners ook meer in contact met de buurtbewoners.