IJburg is een nieuwe uitbreidingswijk gelegen naast het Diemerpark en bestaat uit een aantal kunstmatige eilanden in het IJmeer: Steigereiland Noord en Zuid, Haveneiland West en Oost en de Rieteilanden West en Oost. In 2002 kwamen de eerste bewoners en inmiddels is het een volwaardige wijk met ruim 20.000 inwoners, een winkelcentrum en diverse horecavoorzieningen. 

Omdat IJburg een relatief nieuw gebied is waarvan de eerste generatie van jonge bewoners de komende jaren de adolescentie zal bereiken, komen hiermee voor het eerst een aantal nieuwe uitdagingen en aandachtspunten op. Daarnaast zal met de komst van deze nieuwe groep de openbare ruimte op een andere manier gebruikt worden. Naast de opkomende groep jongeren wordt er veel –nu nog braakliggend- terrein in de komende jaren bebouwd. Met een groter wordende groep jongeren en een kleiner geschikt gebied voor deze groep om elkaar te ontmoeten brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. 

De gemeente wil daarom kijken hoe de informele ontmoetingsplekken op IJburg beter ingericht kunnen. Op deze manier wil zij een buurt creëren waar voor iedereen ruimte is om zich te ontwikkelen en samen te leven.

Op verschillende hotspots op IJburg die dienen als informele ontmoetingsruimte zullen studenten Toegepaste Psychologie onderzoek doen. Enerzijds richt dit onderzoek zich op de huidige situatie: hoe ziet het gebied er nu uit en wat is er vanuit de theorie bekend over de inrichting van gebieden ter preventie van overlast? Anderzijds zullen de verschillende betrokken groepen ondervraagd worden naar de behoeften wat betreft inrichting van de gebieden: wat ervaren zij en op welke manier kan de gemeente volgens hen overlast tegengaan/voorkomen?