Op het hofje "Liefde is het Fundament" in Amsterdam zijn de Vrijwilligersacademie en het Gilde gehuisvest. Beide organisaties zetten zich in voor de stad en haar inwoners door middel van vrijwilligers, maar allebei op een eigen wijze. Het Gilde zet kennis en ervaring in die zij in vele jaren hebben opgebouwd op velerlei gebied. Voorbeelden van activiteiten zijn: hulp bij taalkundig schrijven, ondersteuning aan startende ondernemers, loopbaanbegeleiding en coaching. De Stichting Vrijwilligersacademie Amsterdam richt zich op deskundigheidsbevordering van vrijwilligers in Zorg en Welzijn zodat vrijiwlligers gemotiveerd en geïnspireerd andere mensen in Amsterdam en omgeving kunnen ondersteunen. 

Beide organisaties willen graag weten waar ze staan en wat hun imago is en of ze in de toekomst iets moeten ondernemen ter bevordering of aanpassing hiervan. Wat kunnen beide organisaties doen om meer instroom te creëren van vrijwilligers? Waar liggen hun perspectieven en op welke manier kunnen de organisaties profijt hebben van elkaar?

Studenten Communicatie Management gaan dit imago-onderzoek uitvoeren.