Voor een ouderencomplex in Amsterdam-Noord is een sloopperspectief. Circa 180 bewoners willen straks verhuizen naar de nieuwbouw op hetzelfde terrein en ongeveer twintig tijdelijke huurders zitten inmiddels in vrijgekomen woningen. De vertrokken bewoners – veelal 75-plussers – en de tijdelijke huurders – vooral studenten – hebben geen contact met elkaar. Met dit project wordt die ontmoeting gestimuleerd om de verschillende bewoners met elkaar kennis te laten maken en de buurt een positieve impuls te geven.
 
Studenten Toegepaste Psychologie voeren een onderzoek uit naar wat ervoor nodig is om de twee bewonersgroepen met elkaar in contact te brengen en organiseren vervolgens een activiteit.