In stadsdeel West is in maart 2011 de notitie Buurtgericht werken en bewonersinitiatieven vastgesteld. Het stadsdeel kent 21 buurten. Om samen met de bewoners te werken aan de opgaven in deze buurten wil het stadsdeel de buurten zelf meer het vertrekpunt laten zijn van haar eigen inzet en de activiteiten. Iedere buurt vraagt daarbij een eigen aanpak, invulling en samenwerkingspartners. 

Studenten Outreachend Werken gaan de mate van betrokkenheid van bewoners en bedrijven met betrekking tot hun eigen buurt onderzoeken. Welke buurtgerelateerde onderwerpen leven voor ze? En wat is er voor nodig om buurtbewoners te activeren in samenwerking met met andere partijen?