De gemeente Utrecht maakt zich sterk voor een inclusieve samenleving en een volwaardige participatie voor iedereen. Utrecht is een stad waar ruimte is voor iedereen. Utrecht is daarnaast ook een hyperdiverse stad, met inwoners met verschillende religies, sekse, etnische afkomsten, seksuele voorkeuren, leeftijden. Deze diversiteit biedt veel kansen en heeft mooie en verrijkende kanten. Maar het kan er ook toe leiden dat groepen verder van elkaar komen te staan. Een gevolg kan zijn dat groepen zich steeds meer terugtrekken in hun eigen gemeenschappen en dat door de diversiteit de inclusie afneemt. 

In opdracht van de gemeente Utrecht gaan studenten aan de slag  met de vraag: Hoe kun je als gemeente diversiteitsbeleid ontwikkelen waarbij het uitgangspunt inclusief werken is? Na de eerste literatuurstudie kiezen studenten een casus. Ze gaan in gesprek met stakeholders en onderzoeken of/hoe de (schijnbare) tegenstelling in de praktijk te overbruggen is. Op basis van de bevindingen wordt er een advies geschreven en gepresenteerd.