We communiceren in Amsterdam steeds meer digitaal. Dit geeft veel kansen voor de toekomst van de stad. Maar deze snelle ontwikkelingen hebben ook een grote invloed op het leven van de Amsterdammer. Daarom wil de gemeente Amsterdam de komende tijd extra inzetten op het bevorderen van digitale inclusie. Zodat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. Vandaar dat het project ‘Inclusief amsterdam.nl’ is opgezet.

Eén van de manieren waarop zij dit willen doen is door een verbetering van de huidige website. Op dit moment lopen er twee onderzoeken waarin men digitale inclusie behandelt. Eén onderzoek richt zich op de gebruikers en het andere onderzoek bekijkt relevante (wetenschappelijke) theorieën. De resultaten van deze onderzoeken worden in het eerste kwartaal van 2019 gepresenteerd.

Studenten gebruiken de onderzoeken als achtergrondinformatie, met als doel om een meer inclusieve website te ontwerpen. Het onderzoek naar gebruikers is hierin belangrijk, omdat hier veel input uit gehaald kan worden. Inclusiviteit is een lastig onderwerp, omdat niet iedereen in een hokje valt te stoppen. Daarom is het van belang om een website te ontwerpen die begrijpbaar is voor iedereen.

De studenten gaan aan de slag met het ontwikkelen van prototypes. Daarnaast denken de studenten na over hoe zij de website vorm zouden geven wanneer zij deze ‘from scratch’ zouden bouwen.

Het doel van het project is om inzicht te krijgen in hoe de website www.amsterdam.nl meer inclusief gemaakt kan worden.