In Amsterdam-Noord is jaarlijks een grote groep mensen die slaagt voor de inburgeringscursus en vervolgens zou kunnen doorstromen naar de arbeidsmarkt. Afhankelijk van bijvoorbeeld het taalniveau zou dit eerst als vrijwilliger onder begeleiding zijn of door het volgen van verdere cursussen, maar ook directe doorstroom naar de banenmarkt komt voor. Het aanbod voor deze doelgroep is verspreid onder verschillende instanties en niet altijd even toegankelijk voor werkzoekenden. Hier wil het stadsdeel graag verandering in brengen.

Aan studenten van de opleiding Interactieve Media is de volgende opdracht gegeven: ontwikkel een interactieve media-applicatie, zoals een online omgeving (bijvoorbeeld digitaal loket of community-site) waar werkzoekenden zich kunnen aanmelden en een laagdrempelige toegang kunnen krijgen tot het versnipperde aanbod, elkaar kunnen ondersteunen bij het vinden van de juiste informatie (bijvoorbeeld een forum in hun eigen taal) of inzicht geeft in variatie in wensen waardoor nieuwe vormen van dienstverlening ontwikkeld kunnen worden.