Oostpoort is een relatief nieuw en nog ontwikkelend winkelgebied in Stadsdeel Oost. Het gebied is een wandelzone waar fietsen en scooter rijden tijdens kantooruren niet is toegestaan. Toch zijn er veel bezoekers die door het gebied rijden. Dit zorgt tot overlast bij winkelaars, winkeliers en bewoners en kan leiden tot gevaarlijke situaties. Borden met een verbod en de inzet van handhavers helpen nog onvoldoende om dit probleem tegen te gaan.

De gemeente is met het "Programma Gedragsbeïnvloeding" op zoek naar gedragsinterventies om de overlast door fietsers en scooteraars tegen te gaan. Het doel van het project is om een concrete interventie te ontwikkelen die een terugdringing van de overlast in het onderzoeksgebied teweeg brengt. De interventie is gebaseerd op een grondige kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het probleem. Daarnaast bevat het plan een evaluatiemethode waarmee het effect na uitvoering van de interventie gemeten kan worden.