Duurzaam denken en doen is een van de speerpunten van woningcorporatie Ymere. Daarom is er vanuit Ymere de vraag ontstaan om een onderzoek te starten naar manieren om bewoners te inspireren en motiveren om hun gedrag te veranderen op het gebied van duurzaamheid.

Binnen het project interventies duurzaamheid onderzoeken young professionals welke interventies bij andere organisatie succesvol zijn gebleken om duurzaam gedrag te bevorderen. Zij gaan in gesprek met organisaties en kennisinstituten om succesvolle interventies en bijbehorende effecten in kaart te brengen. In een eindrapport geven zij aanbevelingen over hoe deze interventies geïntegreerd kunnen worden in bestaande processen van Ymere.