Door het hele organisatie van Eigen Haard heen zijn medewerkers voortdurend bezig met het vergroten van inhoudelijke kennis op het eigen vakgebied en professionele vaardigheden. Mits goed gestroomlijnd en gedeeld kan die kennis bijdragen aan goede dienstverlening aan de klanten en efficiënte uitvoering van werkzaamheden. In de praktijk blijkt dat de aanwezige kennis niet altijd toegankelijk is voor collega’s. Ook blijkt dat niet altijd bekend is dat bepaalde kennis aanwezig is bij mensen en afdelingen. Er gaat ook veel kennis verloren op het moment dat een medewerker vertrekt die lang voor de organisatie heeft gewerkt. 

Binnen Eigen Haard is daarom de behoefte ontstaan om meer inzicht te krijgen in hoe het proces van kennisdeling en –borging tussen de verschillende niveaus van de organisatie beter georganiseerd en gestimuleerd kan worden. De studenten beginnen met het uitvoeren van een analyse uitvoeren. Welke vragen en behoeften spelen er bij wie? Over wat voor types kennis hebben we het? En hoe kan het delen van deze kennis met de bestaande infrastructuur positief gestimuleerd worden? Dit gaan zijn doen aan de hand van interviews met medewerkers binnen de organisatie. Vervolgens gaan de studenten van hieruit een vertaling maken naar een interventie. Deze intervisie is gericht op het versterken van leren.  

Vorig jaar hebben studenten van de Vrije Universiteit kwantitatief onderzoek gedaan naar hoe werknemers nu kennis delen. Hieruit blijkt onder meer dat het gevoel van zelfontplooiing en autonomie een positieve invloed hebben op kennisdeling. Ook zijn er informele netwerken waar vriendschappen worden gesloten en informatie opgedaan wordt. Bovendien geven medewerkers aan bereid te zijn om hun kennis te delen. De bevindingen uit dit onderzoek kunnen gebruikt worden ter achtergrondinformatie voor dit vervolgproject.