Studenten Stedelijke Vernieuwing gaan een inventarisatie maken van studentenhuisvestingsprojecten in Amsterdam. Sommige van die projecten vallen namelijk op in de stad en worden positief ervaren, andere gebouwen blijven onopgemerkt. De studenten gaan naar een aantal studentencomplexen toe, maken foto’s en interviewen de bewoners en omwonenden. Beide doelgroepen wordt gevraagd hoe ze het ervaren om in het complex of ernaast te wonen, wat ze vinden van het gebouw en hoe het is om met de studenten of als student in die buurt te wonen.