Binnen de afdeling gezondheid van de gemeente Utrecht wordt er veel tijd geïnvesteerd in de stadslandbouw en voedselinitiatieven van Utrecht. In de regio ontstaan er meer initiatieven die in verschillende takken van de keten, van productie tot consumptie, starten. Om beter zicht te krijgen op de gehele voedselketen is er vanuit de gemeente Utrecht een groot onderzoek gestart om de gehele keten in kaart te brengen. Wat mist er en wat is er nodig om de keten te verbeteren?

Om dit te kunnen onderzoeken wil de gemeente Utrecht een beter inzicht krijgen in de initiatieven die er in Utrecht zijn. Ook wil zij graag een bijdrage leveren aan het versterken van het netwerk van de voedselinitiatieven om kennis uit te wisselen. Studenten gaan daarom de voedselinitiatieven in Utrecht inventariseren. Uiteindelijk leveren zij een rapport met daarin een overzicht van de voedselinitiatieven en een advies over hoe een breed netwerk van voedselinitiatieven het beste opgezet kan worden.