Sinds de invoering van de WMO zijn er per gemeente verschillen in wat er vergoed wordt aan bewoners op het gebied van (kleine) aanpassingen aan woningen t.b.v. bewoners met een beperking. Bovendien staan de vergoedingen door de bezuinigingen onder druk. Welk deel betaalt de gemeente en welk deel de bewoner? Eigen Haard wil graag inzichtelijk krijgen waar bewoners recht op hebben en waar niet.