Stadsdeel Centrum werkt ‘gebiedsgericht’, wat betekent dat zij samen met het netwerk van partners, ondernemers en bewoners werkt aan een gebied, buurt of straat. Hiertoe worden geregeld inspraakavonden en buurtplatforms georganiseerd om bewoners de gelegenheid te bieden te reageren op de gemaakte plannen en mee te denken over de toekomst van het stadsdeel. Het stadsdeel constateert dat bij deze bijeenkomsten een redelijke opkomst is, maar dat deze telkens uit dezelfde groep bewoners bestaat. Het is daarom de vraag of de geluiden die het stadsdeel op deze bijeenkomsten opvangt een redelijke afspiegeling zijn van dat wat er bij de bewoners van de binnenstad leeft. Vooral jongeren zijn ondervertegenwoordigd.