De ervaring leert dat als jongeren betrokken zijn bij de gemeente/politiek, er mogelijkheden ontstaan om hen te verbinden met andere doelgroepen. Dit kan eventuele negatieve beeldvorming keren en de sociale cohesie in al zijn diversiteit in de wijk bevorderen.

De huidige structuur om bewoners te betrekken bij activiteiten leent zich nog onvoldoende om jongeren te activeren. Daarom is stadsdeel Zuid op zoek naar vernieuwende en effectieve manieren om jongeren te betrekken bij de gemeente. Een goed voorbeeld uit andere stadsdelen is de jeugdraad, die zich hard maakt voor de wensen en behoeften van de jeugd in de wijk en betrokken wordt bij nieuwe plannen van de gemeente. Een ander voorbeeld dat is overgewaaid uit Londen is het in het leven roepen van een jongerenburgemeester. De kerntaak van een  jongerenburgemeester is tevens bruggen slaan tussen gemeente en jongeren uit de wijk. De jongerenburgemeester dient als aanspreekpunt voor beide partijen. Maar ook de vreedzame wijk is een interessant initiatief waarbij aan burgerschapscompetenties van kinderen wordt gewerkt.

Studenten Creatviteit en Innovatie gaan onderzoeken hoe jongeren uit de Pijp/Rivierenbuurt gemotiveerd kunnen worden om te participeren. In het onderzoek spitsen we toe op kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool. De basisschoolkinderen van nu zijn namelijk de jongeren van straks. De studenten gaan, met de al bestaande initiatieven ter inspiratie, creatieve ideeën bedenken om jongeren betrokken kunnen worden.