De (lokale) overheid hecht steeds meer belang aan het betrekken van jongeren bij maatschappelijke thema’s. Bijvoorbeeld door jongeren advies te vragen over de indeling van bepaalde gebieden in een stadsdeel. Jongeren worden zelf steeds mondiger. Zij ontwikkelen soms zelf een activiteit of willen een stem als het gaat over faciliteiten en evenementen in een wijk. 

In Amsterdam Noord is niet helder wat jongeren stimuleert om mee te doen. Kan zoiets als een website aanleiding zijn om actief betrokken te raken in de wijk? Hebben jongeren behoefte aan een digitaal platform of willen ze liever bijeenkomen in een buurthuis? Een grote groep tweedejaars studenten Pedagogiek trekt de wijk in om zowel aan de zijde van ambtenaren als aan de zijde van de jongeren in Noord te onderzoeken waar de behoeftes liggen.