In het basisonderwijs wordt veel aandacht gegeven aan het geven van me mening, onder andere via het vreedzame gedachtengoed. Bij het voortgezet onderwijs is dit veel minder het geval. In de wijken Leidsche Rijn en Vleuten de Meern wonen veel jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. Hier is dus nog een slag te maken.

Twee young professionals hebben van februari tot juni 2020 veel gesprekken gevoerd met professionals uit het werkveld. Deze waren afkomstig uit zowel binnen als buiten de wijken. Noodgedwongen door de Corona-crisis, hebben de young professionals zich gefocust op online participatie. Aan het eind presenteerden zij twee uitgewerkte concepten en praktische tips.

Eén concept gericht op een jongerenraad waar je door middel van de scholen een groep betrekt. Het andere concept gericht op sociale media, waarmee je buiten de structuren van het onderwijs veel jongeren kunt bereiken én laten meepraten. Verder hebben ze midden in de start van de Corona-crisis een factsheet gemaakt en gedeeld met het netwerk over hoe je jongeren digitaal toch zo goed mogelijk kunt betrekken.