Amsterdam kent vele sportverenigingen die een belangrijke, centrale rol in de wijk vervullen. Jong en oud komt samen om te bewegen en sociale contacten op te doen. Tegelijkertijd is er bij sportclubs en vooral sportverenigingen regelmatig behoefte aan uitvoeringskracht. Bestuurders ervaren een tekort aan vrijwilligers, mede doordat het takenpakket van de sportvereniging en daarmee vooral voor de bestuurder steeds groter wordt. Bij de afdeling sportstimulering van de gemeente Amsterdam wordt sportclubs ondersteuning aangeboden door middel van het programma Sportaanbieders. Deze ondersteuning vindt hoofdzakelijk plaats binnen de kaders van het expertisegebied, dat vooral betrekking heeft op de sport. Hiermee blijven er vraagstukken van sportclubs liggen die door tijd- en expertisegebrek niet opgepakt kunnen worden.

Het project JongGras

JongGras Studentadviseurs gaat aan de slag met juist deze vraagstukken. Hiermee is het een aanvulling op de huidige ondersteuning die vanuit de gemeente wordt geboden. Het bureau gaat vraaggericht te werk en zoekt zelf naar opdrachten vanuit verenigingen in Amsterdam. Ook de gemeente Amsterdam kan opdrachten bij het bureau neerleggen. De studentadviseurs bij JongGras inventariseren, adviseren en voeren uit. Het project wordt opgestart in de maanden september, oktober en november 2016. We verwachten vanaf december 2016 de eerste vraagstukken concreet te kunnen oppakken.

Sportvereniging in Amsterdam?

JongGras Studentadviseurs blijft op zoek naar sportverenigingen in Amsterdam die een praktische adviesvraag hebben en studenten een kans willen geven hiermee aan de slag te gaan. Tijdens een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijkheden er zijn om met JongGras Studentadviseurs samen te werken. Interesse of meer weten? Stuur een e-mail naar info@jonggrasadvies.nl.