Achtergrond

Amsterdam kent vele sportverenigingen die een belangrijke, centrale rol in de wijk vervullen. Hier komt jong en oud samen om te bewegen en sociale contacten op te doen. Tegelijkertijd is er bij sportclubs en vooral sportverenigingen regelmatig behoefte aan uitvoeringskracht. Echter  ervaren bestuurders een tekort aan vrijwilligers. Mede doordat het takenpakket van de sportvereniging en daarmee vooral voor de bestuurder steeds groter wordt. In ieder geval blijven er door tijd- en expertisegebrek helaas vraagstukken liggen die niet opgepakt kunnen worden. Deze vraagstukken pakt JongGras Advies op.

Het project

Daarom gaat JongGras Advies aan de slag met juist deze vraagstukken. Hiermee is het een aanvulling op de huidige ondersteuning die de gemeente biedt. Het bureau gaat vraaggericht te werk en zoekt zelf naar opdrachten vanuit verenigingen in Amsterdam. Ook de gemeente Amsterdam kan opdrachten bij het bureau neerleggen. Gedurende dit proces inventariseren, adviseren en voeren de studentadviseurs bij JongGras Advies uit.

Sportvereniging in Amsterdam?

JongGras Studentadviseurs blijft op zoek naar sportverenigingen in Amsterdam die een praktische adviesvraag hebben en studenten een kans willen geven hiermee aan de slag te gaan. Door middel van een oriënterend gesprek zal met u besproken worden welke mogelijkheden er zijn om met JongGras Studentadviseurs samen te werken. Dus heeft u interesse of meer wilt u meer weten? Stuur een e-mail naar info@jonggrasadvies.nl.