De gemeente maakt plannen samen met bewoners, instellingen en bedrijven. De gemeente heeft de ambitie om nog beter samen te werken en om nog meer mensen te bereiken. In het voorjaar van 2017 verscheen daartoe de notitie ‘Al doende vernieuwen’, over het verbeteren van de wijkparticipatie. Met een aanpak op maat probeert de gemeente nieuwe vormen van participatie uit om nieuwe groepen bewoners te betrekken. De wijkraad (en het wijkbureau Zuidwest) is benieuwd naar welke methoden ingezet moeten worden om de groep “The Unusual Suspects” te bereiken. Naast de vernieuwing in participatie wil de gemeente ook de wijkambities vernieuwen. Op wijkniveau zullen daarom direct bouwstenen worden opgehaald die het wijkbureau kan gebruiken bij het opstellen van de wijkambities.

In Zuidwest is het belangrijk dat de moeilijk te bereiken groepen bewoners ook een stem hebben en deelnemen. Een deel van de bewoners is in beeld via bijvoorbeeld een informatieavond of een wijkraad. Maar hoe bereik je de mensen die niet via de gebaande paden in beeld zijn, zodat ook hun stem vertegenwoordigd wordt? Het gaat om “The Unusual Suspects’, zoals ouderen, mensen met een migrantenachtergrond, jongeren en andere bewoners die nogal eens lastig te bereiken zijn, waardoor hun participatie achterblijft. Studenten Algemene Sociale Wetenschappen onderzoeken welke methoden passen bij het bereiken van moeilijk te bereiken bewoners.