De wijk Bouwmeesterbuurt in Almere Buiten kent een hoog percentage vroegtijdig schoolverlaters. De inschatting van betrokken professionals is dat een deel van de jongeren uit Bouwmeesterbuurt ook moeite heeft met het vinden van geschikte stage- of leerwerkplekken. Wanneer zij onvoldoende relevante werkervaring op kunnen bouwen, heeft dit negatieve gevolgen voor het toekomstperspectief van deze jongeren. 

Academie van de Stad heeft in Amsterdam Noord in het studiejaar 2014-2015 het project StudentJobcoach opgezet. Studenten coachen jongeren met een grote afstand tot de arbeidsmarkt richting werk, onder andere door MKB’s te ondersteunen bij het aanbieden en begeleiden van leerwerkplekken in hun bedrijf. Uit onderzoek is gebleken dat veel ondernemers jongeren graag een kans willen geven, mits zij worden ontlast in de begeleiding en aansturing van de jongere.

Voor de Bouwmeesterbuurt en omstreken zou het project StudentJobcoach waarschijnlijk ook toepasbaar zijn. Studenten Sociaal Pedagogische Hulpverlening en studenten Commerciële Economie gaan daarom ter inventarisatie een onderzoek uitvoeren gericht op het in kaart brengen van verschillende betrokkenen: ondernemers, jongeren en ondersteunende organisaties. Het doel hiervan is om de kaders van het project in de context van de Bouwmeesterbuurt scherp te krijgen. De studenten zullen sleutelfiguren zoals medewerkers uit het wijkteam of wijkcentrum interviewen en in gesprek gaan met ondernemers uit de omgeving.