Bij welzijnsorganisatie Abrona wordt er gewerkt vanuit zelfregie van de cliënt. De cliënten bij Abrona denken en praten mee over hun eigen ondersteuning. Zo zijn er bijvoorbeeld cliëntenraden waar cliënten meepraten over de zorg van Abrona. Daarnaast is er een tool ontwikkeld waarop cliënten (eventueel met hulp van familie) overzichtelijk kunnen aangeven wat zij fijn, en wat zij minder fijn vinden. Deze ‘Kenmij’ is in potentie een erg fijn hulpmiddel, maar wordt nog niet op alle locaties gebruikt. Draagvlak bij medewerkers en cliënten is essentieel. Om de zeggenschap van cliënten te ondersteunen wordt is er behoefte aan een doorontwikkeling van Kenmij óf wellicht een totaal ander concept.

Studenten Communicatie en Multimedia Design gaan daarom een concept bedenken om de zeggenschap en eigen regie van cliënten te vergroten. Een van de opties hierbij is om de tool 'Kenmij' door te ontwikkelen tot een gedragen hulpmiddel, maar de studenten zijn ook vrij om andere ideeën bedenken om het initiële doel te bereiken.