In 2011 is er een onderzoek uitgevoerd door O&S naar de aantallen en groepen jongeren in Amsterdam Noord die geen baan hebben en ook geen opleiding volgen. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat rond de 700 jongeren niet participeren op de arbeidsmarkt en dit ook niet willen, en dat ongeveer 400 jongeren niet participeren, dit wel zouden willen maar toch niet meedoen aan een van de aangeboden trajecten. Het Stadsdeel weet dus om hoeveel jongeren  het ongeveer gaat, maar niet wie dit zijn. 

Deze jongeren worden veelal doorgestuurd door Bureau Leerplicht, Bureau Jeugdzorg, het Jongeren Informatie Punt en andere jongerenorganisaties. Het  Jongerenloket heeft zo’n 600 jongeren in haar bestand en biedt deze jongeren verschillende trajecten aan die hen naar een opleiding of werk moeten leiden.

Het Jongerenloket en Bureau Leerplicht zijn bezig met de ontwikkeling van de Jeugdmonitor waar alle gegevens van de jongeren in worden bijgehouden. Deze zal in juli 2013 worden opgeleverd en dit geeft de mogelijkheid tot het doen van onderzoek naar deze doelgroep.

De onderzoeksdoelgroep zijn de jongeren die wel zijn aangemeld voor trajecten van het Jongerenloket, maar die sindsdien van de radar zijn verdwenen.