Binnen Eigen Haard is de behoefte ontstaan om meer inzicht te krijgen in hoe het proces van kennisdeling en –borging tussen de verschillende niveaus en tussen bijvoorbeeld de uitvoerende en tactische afdelingen goed georganiseerd kan worden. Welke problemen doen zich voor bij kennisdeling? Wat werkt er in de huidige situatie wel en niet? Wat zijn de oorzaken van de mogelijke problemen, en welke rol spelen organisatiecultuur en -structuur hierin? Hoe kunnen deze problemen het hoofd worden geboden?

Studenten Bestuur en Organisatie gaan dit in het kader van het vak Praktijkproblemen onderzoeken. Uiteindelijk ontwikkelen ze een rapport met concrete en toepasbare adviezen over hoe Eigen Haard kennisdeling- en borging binnen de organisatie succesvol kan organiseren.