Brandweer Amsterdam-Amstelland bestaat grofweg uit twee onderdelen: de mensen op kantoor (management en beleidsmedewerkers) en de mensen op de kazerne (uitrukdienst). Deze twee ´werelden´ lijken soms gescheiden van elkaar te zijn en men spreekt niet altijd dezelfde taal. 

Door deze scheiding lijkt kennis verloren te gaan of kennis wordt niet effectief gedeeld en gebruikt en loopt de samenwerking soms stroef. Door de scheiding tussen de afdelingen is het moeilijk om beleid en uitvoering goed op elkaar af te stemmen. Wat hebben de kazernes bijvoorbeeld nodig van de beleidsafdeling om succesvol te zijn in het eigen verzorgingsgebied? En hoe kunnen beleidsmedewerkers zich eigenaar voelen van een gebied en aansluiten bij wat bij de kazernes speelt en toch het brede plaatje in beeld houden? 

De uitdaging voor de brandweer is om deze verschillen te overbruggen en de verschillende afdelingen dichter bij elkaar te brengen. Zo kan beleid en uitvoering ook beter op elkaar aansluiten en kunnen het hoofdkantoor en de kazernes beter op elkaar afstemmen, wat belangrijk is voor het effectief functioneren van Brandweer Amsterdam-Amstelland.

Studenten van de minor Psychologie van leren veranderen in organisaties van de HvA gaan daarom actief onderzoeken hoe de twee verschillende afdelingen van de brandweer dichter bij elkaar kunnen worden gebracht en hoe het delen van kennis en samenwerking tussen de beleidsafdeling en kazerne verbeterd kan worden. Daarbij is het belangrijk dat de gesprekken die de studenten gaan voeren een eerste laagdrempelige manier zijn om mogelijke oplossingen te verkennen. Omdat de studenten los staan van de organisatie bevinden zij zich in een goede positie om deze gesprekken aan te gaan en objectief van beide kanten te bekijken hoe de samenwerking wordt beleefd.