In april 2017 is er een wervingsmail verstuurd naar verschillende Utrechtse initiatieven in zelfbeheer. In dit bericht brachten de gemeente Utrecht en Academie van de Stad hen op de hoogte van het project KersVers Advies en werd de mogelijkheid gegeven om aan te melden. Acht organisaties met een praktische adviesvraag hebben zich aangemeld en willen studenten een kans geven hiermee aan de slag te gaan, vanuit KersVers als studenten-adviesbureau. Op basis van de verschillende vraagstukken zullen de MWD’ers verdeeld worden over de  acht initiatieven. De studenten gaan voor hen een projectplan opstellen, advies uitbrengen en stappen zetten in de uitvoering van het projectplan. Hiermee zullen de studenten bijdragen aan de ondersteuning van organisaties in zelfbeheer.
 
 
De groep Studentadviseurs bestaat uit zo’n 48 tweedejaarsstudenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Hogeschool Utrecht. Zij zullen vanuit hun stage gemiddeld acht uur per week betrokken zijn bij KersVers Advies. De groep wordt in teams verspreid over de verschillende zelfbeheerinitiatieven. De Studentadviseurs worden begeleid door twee ouderejaars studenten van de Universiteit Utrecht. Dit zijn de Studentcoördinatoren.  Zij zijn drie tot vier dagen per week bezig met de begeleiding van de Studentadviseurs, het coördineren en ontwikkelen van het stageproject en het doen van een eigen (afstudeer)onderzoek voor de gemeente Utrecht. Dit onderzoek valt binnen de thematiek van KersVers Advies. In overleg met de gemeente wordt het precieze onderwerp van deze onderzoeken bepaald.