Waar het onderhoud van de kijktuinen voorheen door de huurders betaald werd, heeft het Amsterdamse Hof nu besloten dat dit in de meeste gevallen niet conform de regelgeving is. Onderhoudskosten mogen alleen worden doorberekend als de kosten betrekking hebben op onderdelen van hetgeen dat gehuurd wordt. Dit moet door de huurders zelf worden onderhouden en daarmee valt het onder het besluit kleine herstellingen. Het hof is van mening dat dit bij een kijktuin niet aan de orde is. Door deze recente uitspraak over kijktuinen heeft Stadgenoot besloten het beleid inzake de kijktuinen opnieuw te beoordelen. Dit heeft gevolgen voor de huurders én voor Stadgenoot.

Er zijn in totaal 99 (gedeeltelijke) kijktuinen. Hiervan zijn zes tuinen in verschillende complexen aangemerkt als pilot. Hier wordt per tuin samen met bewonerscommissies en/of bewonersgroepen, beoordeeld of het mogelijk is om de kijktuin om te vormen of open te stellen.