De Sloterplas en de omgeving eromheen vormt het centrum van het nieuwe Amsterdamse Stadsdeel Nieuw-West en ontwikkelingen in dit gebied staan daarom veel in de belangstelling. Aan de westzijde van de Sloterplas, het Sloterpark, is een groot project in ontwikkeling voor een natuurspeelplaats. Deze natuurspeelplaats is bedoeld voor kinderen uit de omgeving maar ook voor kinderen uit heel Amsterdam. Het doel van de natuurspeelplaats is om kinderen te stimuleren  tot bewegen en gezond gedrag. Daarnaast is het een manier om kinderen meer in aanraking te laten komen met de natuur en ze te leren over klimaatverandering, duurzaamheid en een gezonde leefomgeving.
In het Sloterpark ligt naast de natuurspeelplaats ook nog een kinderboerderij. De ambitie is om deze kinderboerderij ook te betrekken bij de natuurspeeltuin. Daarnaast kan de kinderboerderij ook zelf een innovatieve, nieuwe invulling gebruiken, mede om deze beter te laten aansluiten bij het gedachtegoed achter de natuurspeeltuin. Het Stadsdeel Nieuw-West is geïnteresseerd hoe de kinderboerderij vernieuwd kan worden op een manier waarbij tevens een relatie wordt gelegd met de natuurspeeltuin.
In deze opdracht wordt van studenten Creativiteit en Innovatie van de gevraagd om concepten te bedenken/ontwerpen om de kinderboerderij een nieuwe impuls te geven die meer past bij en verbonden is aan de natuurspeeltuin. Daarin wordt bij voorkeur ook breder gekeken naar ‘best practices’ en innovatie op het gebied van kinderboerderijen (in een of andere vorm) op andere plekken in Nederland en/of in de wereld.