De UVO is in 2012 ontstaan en ontwikkelt zich met het perspectief dat er binnen twee tot vijf jaar sprake is van een compacte vastgoedorganisatie binnen de gemeente Utrecht. Om dit te bereiken is de UVO bezig met verder professionaliseren en efficiënter organiseren om zo uiteindelijk klanten beter te kunnen informeren en bedienen. De klanten van de UVO zijn bijvoorbeeld (sport)verenigingen, schoolbesturen, bezoekers van zwembaden, wijkwelzijnsorganisaties of pachters en huurders van accommodaties. 

Informatie over het vastgoed dat in bezit is van UVO is te vinden op de website van de gemeente Utrecht. De deelportefeuilles Sport, Welzijn en MFA worden geëxploiteerd en daarom is het voor deze portefeuilles van belang dat er bruikbare informatie op de website staat.