De Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in werking. Deze nieuwe wet gaat over alles wat we om ons heen zien, horen en ruiken: de fysieke leefomgeving. Hierbij kan men denken aan de bodem, water, geur, natuur, gebouwen en wegen. Op dit moment hebben initiatiefnemers (bedrijven en maatschappelijke initiatieven zoals energiecoöperaties, buurtverenigingen, burgergroepen e.d.) nog te maken met vele wetten en honderden regels.

De gemeente Almere heeft Academie van de Stad gevraagd om een groep studenten te werven die zal onderzoeken op welke wijze de gemeente Almere kan zorgen voor een gelijke en duidelijke informatiepositie voor iedereen, zo ook externe initiatiefnemers. Hoe kan de gemeente Almere deze groep het beste bijstaan in hun klantreis; wat is de weg die initiatiefnemers nemen richting gemeente Almere;  weten zij de weg te vinden in het huidige omgevingslandschap en hebben zij alle informatie die nodig is om een activiteit/initiatief te starten en uit te voeren?

De studenten verkennen in de eerste fase middels kwantitatief onderzoek de huidige kennis van initiatiefnemers omtrent de Omgevingswet: als een aanvraag binnenkomt, waar gaat dit precies naar toe, hoe bevalt dit onder initiatiefnemers en zijn er verbetermogelijkheden?