De afdeling Educatie & Inburgering van de Dienst Werk en Inkomen van de gemeente Amsterdam biedt volwasseneneducatie aan. Vier stagiaires lopen mee in een onderzoek naar klanttevredenheid onder deelnemers van een educatietraject. De groep deelnemers bestaat uit een grote variatie in culturele achtergrond. De onderzoeksgroep wordt aangestuurd door een beleidsmedewerker van Educatie en Inburgering. Na een introductieperiode gaan de studenten klassen langs om interviews te houden met deelnemers. Daarna verwerken ze de resultaten tot een onderzoeksrapport waaruit duidelijk wordt hoe de deelnemers de cursus hebben ervaren en wat verbeterpunten of lessen voor de gemeente zijn.