Buurthuis De Schakel is sinds 2008 gesitueerd in een bijzonder mooi pand in het centrum van Vleuten. Het pand is voorzien van enorm veel ruimte met een bioscoop-/theaterzaal en een aantal vergaderzalen. Op dit moment zijn Stichting Jou en kinderdagverblijf KoKo er gevestigd. Verder wordt het buurthuis gebruikt door verschillende verenigingen. De ruimtes worden verhuurd via de Utrechtste Vastgoed Organisatie (UVO). Buurthuis De Schakel is nu een sleutelpand.

Samen met de gemeente Utrecht wordt er gepraat over verzelfstandiging. De eerste stappen voor deze verzelfstandiging zijn gezet, maar dit brengt veel vragen met zich mee. Hoe kunnen burgers dit pand draaiende houden? Weten bewoners wat er gebeurt in het buurthuis? Hoe zichtbaar zijn de activiteiten en willen bewoners er meer gebruik van gaan maken in de toekomst? Welke samenwerkingen zijn er mogelijk en wanneer willen bewoners zelf ook wat gaan betekenen voor het buurthuis?
 
Verzelfstandiging betekent dat bewoners met elkaar nieuwe vormen en invullingen moeten gaan vinden om een doorstart mogelijk te maken. Op dit moment heeft het bestuur weinig zicht op wat buurtbewoners en organisaties willen in het buurthuis en wat ze er eventueel zelf voor kunnen betekenen. Studenten van de minor Sociaal Entrepeneurship gaan daarom onderzoeken hoe de verzelfstandiging vormgegeven kan worden en met welke partijen.