De woonlasten van een huurder zijn opgebouwd uit twee elementen: de kale huur en de bijkomende diensten voor  energie, onderhoudskosten van de huurder en servicekosten voor de gemeenschappelijke ruimten. De verwachting is dat de kosten van het tweede gedeelte flink zullen stijgen door oplopende energieprijzen en bijkomende kosten voor onderhoud en schoonmaak. 

Tegelijkertijd is het een feit dat de meeste huurders zich niet bewust zijn van de kosten voor deze bijkomende diensten. Vele huurders kunnen als ze daar om worden gevraagd niet noemen welke kosten deel uitmaken van de servicekosten en zeker niet of die kosten gaan toenemen, laat staan of die kosten door henzelf zijn te beïnvloeden. Anders gezegd: huurders zijn vaak niet bezig met of zich bewust van de mogelijkheden hoe zij zelf kunnen bijdragen aan het besparen van servicekosten. Dit kostenbewustzijn is wel wenselijk omdat het de eerste stap is voor besparen (op servicekosten), wat weer hard nodig is om de woonlasten in de nabije toekomst betaalbaar te houden voor de  huurders.