Stichting Onderlinge Studentensteun Kriterion is een organisatie die werkprojecten voor studenten faciliteert. Op deze wijze kunnen de studenten geld verdienen om hun studie te bekostigen. Bij deze werkprojecten is de bedrijfsvoering volledig in handen van de studenten. De werkprojecten zijn op non-hiërarchische wijze georganiseerd, bij voorkeur in verenigingsverband. Er bestaan momenteel 5 werkprojecten: Bioscoop Kriterion, tankstation Kriterion, oppascentrale Kriterion, SKEK en Studio K.

De werkstudenten van Kriterion besteden gemiddeld 20 uur per week binnen één van de werkprojecten. Meerjarige betrokkenheid van de leden is een van de factoren die voorwaardelijk is binnen de continuïteit van de organisatie. Steeds vaker merkt Kriterion dat haar leden zich minder kunnen committeren aan een project, of dat zij na een periode van een jaar wegens tijdgebrek stoppen. Het gevoel heerst dat veranderingen in zowel het onderwijsstelsel en studiefinanciering hierbij een rol spelen. Het leenstelsel dwingt studenten met minder draagkrachtige ouders schulden te maken. Werken is voor veel studenten noodzakelijk om de studie te bekostigen, en wordt los gezien van leerervaring of vorming. Voor onderwijsinstellingen geldt dat zij worden aangestuurd en afgerekend op doorstroom en uitstroom. Het totale onderwijssysteem richt zich op het zo snel mogelijk behalen van kwalificaties.

Kriterion meent dat de studietijd essentieel is in de ontwikkeling van een student én dat deze ontwikkeling uit meer bestaat dan enkel het behalen van de nodige studiepunten voor een diploma. Kriterion heeft de indruk dat het belang hiervan onvoldoende wordt onderkend in het huidige onderwijsstelsel. Of deze verbanden en aannames kloppen dient echter nader te worden onderzocht.

Studenten Bestuur en Organisatiewetenschappen zullen onderzoek doen naar de overkoepelende vraag: Hoe verhoudt het huidige studentenleven zich tot het beleid van de Kriterion? Studenten zullen meerdere stakeholders interviewen om tot een omgevingsanalyse te komen. Hiermee kan vervolgens getest worden of het gevoel dat Kriterion heeft gegrond is. Daarnaast zullen de studenten uitendelijk enkele aanbevelingen doen over hoe Kriterion hier mee om kan gaan.