Om gemeenten te laten profiteren van kunstinterventies moeten ambtenaren zich bewust zijn van het belang van kunst en cultuur in het sociale domein. Om zo kunst als beleidsinstrument te gebruiken. Daarnaast vraag het om het ontschatten van budgetten en de verankering van integrale samenwerking in het beleid. Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) zet zich in om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken. LKCA heeft meerdere publicaties voor deze ambtenaren maar merkt dat zij niet alle ambtenaren binnen het sociale domein bereiken.

Bovenstaand probleemgebied wordt in de starbijeenkomst gepresenteerd. Daarbij geven de opdrachtgevers voorbeelden van de inzet van kunst en cultuur(participatie) zoals ze die graag zien. Na de startbijeenkomst formuleren studenten de onderzoeksvraag. In het plan van aanpak presenteren de studenten dit aan de opdrachtgever. Vervolgens gaan de studenten van start met het onderzoek. Het onderzoek bestaat uit drie interviews en een observatie per student.

Vragen die bij dit onderzoek horen zijn: Wat hebben ambtenaren nodig om kunst en cultuur te kunnen inzetten? Welke rol kan LKCA hierin spelen? Hoe bereikt LKCA de ambtenaren? Op welke manier maak je ambtenaren bewust van kunst als beleidsinstrument binnen het sociale domein?