Een snel veranderende wereld

We leven in een snel veranderende wereld, en het is de vraag hoe we met de arbeidsmarkt mee kunnen bewegen om de banen van de toekomst te vervullen. Deze uitdaging vraagt van organisaties en hun personeel dat zij zich continu vernieuwen en aanpassen. Voor de toekomstige arbeidsmarkt is het van belang dat scholieren, studenten en werkenden zich een leven lang blijven ontwikkelen. Enerzijds is dit nu nodig richting de sectoren waar al krapte is en anderzijds ook met een open blik naar banen die in de toekomst zullen ontstaan. Hoe kun je werkenden prikkelen om zich te blijven ontwikkelen in een alsmaar veranderende arbeidsmarkt? In samenwerking met de gemeente Amersfoort gaan studenten via Academie van de Stad aan de slag met dit vraagstuk in het onderzoeksproject ‘Lang Leve het Leren’.

 

Onderzoeksproject ‘Lang Leve het Leren’

In het onderzoeksproject ‘Lang Leve het Leren’ maken ze inzichtelijk wat de drijfveren van mensen zijn om zich te blijven ontwikkelen. Daarnaast zullen zij praktische aanbevelingen formuleren voor hoe je mensen kan blijven prikkelen om zich te ontwikkelen, ook als je al afgestudeerd bent. Daarnaast brengen studenten op creatieve wijze ideeën voor de aanpak tot uitvoering. Dit presenteren ze tijdens de eindbijeenkomst van ‘Lang Leve het Leren’ voor de gemeente Amersfoort en mogelijk andere betrokkenen.

 

Lang Leve het Leren