Participatie in de spotlight

Hoe zorgen we ervoor dat iedereen mee kan en wil doen? Oftewel: hoe zorgen we ervoor dat iedereen participeert. Dit is een uitdaging waar de gemeente Amsterdam zich veel mee bezig houdt. Wat er nodig is zijn goede voorbeelden. Welke Amsterdammers zijn al actief bezig in de stad? En wat voor soorten participatie bestaan er al? In het project Maak Mokum Mee zijn twee Young Professionals, Mella en Malin, daarom aan de slag gegaan om verschillende participatievoorbeelden
op een creatieve wijze in de spotlight te zetten!

 

Soorten participatie

Participatie loopt via twee sporen: burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Burgerparticipatie houdt in dat de gemeente burgers betrekt bij het opstellen en uitvoeren van plannen. Overheidsparticipatie houdt in dat bewoners zelf een maatschappelijk initiatief starten. Deze vorm van participatie heet ook wel een burgerinitiatief. Voor beide vormen van participatie is er behoefte aan het delen van kennis en ervaring door middel van het uitlichten van voorbeelden.

 

Het project ‘Maak Mokum Mee’

Onze Young Professionals schrijven verhalen over ervaringen met burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Hiervoor nemen zij interviews af met werknemers en bestuurders van de gemeente Amsterdam, en met burgers die een maatschappelijk initiatief zijn gestart. Daarnaast zijn de Young professionals creatief bezig met het maken van bijbehorende foto’s en filmpjes. 

De verhalen over burgerparticipatie worden intern gedeeld met de collega’s van de Gemeente Amsterdam en de verhalen van de burgerinitiatieven zijn terug te vinden via de website Wij Amsterdam.

 

Wil je meer weten over het project Maak Mokum Mee? 

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Dorien Admiraal
dorien@academievandestad.nl
06 1111 1776