Naast het aanbieden van sportmogelijkheden zijn sommige sportverenigingen ook actief zoekende naar een (nog) meer maatschappelijk verantwoorde rol. Bijvoorbeeld door mensen met een achterstand tot de werkvloer in te zetten op hun activiteiten of door kwetsbare doelgroepen via sport met anderen te verbinden. Een vereniging die zich op het maatschappelijke vlak weet te onderscheiden, heeft meer kans op ledenaanwas, subsidies en sponsoring. Deze verandering van insteek past binnen het beeld van de sociale participatiesamenleving zoals de gemeentes in Utrecht dat nastreven en zij willen deze mentaliteitsverandering dan ook graag bevorderen.

Om inzicht te krijgen in hoeverre bepaalde sportverenigingen in staat en bereid zijn om stappen te gaan nemen richting een maatschappelijk verantwoorde sportvereniging, wil de U10 (een netwerk van tien Utrechtse gemeenten die nieuwe vormen van regionale samenwerking ontwikkelen) dat studenten gaan bekijken per gemeente wat zij nodig hebben om die stappen te maken en welke rol ze daarin voor zichzelf zien.

Studenten Bestuur en Beleid doen daarom onderzoek om het profiel van sportverenigingen die in staat zijn de transitie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen te maken, in kaart te brengen. Hiermee wordt voor U10 zichtbaar gemaakt of en waar ruimte is voor verandering. Daarnaast is het onderzoek ook expliciet bedoeld om een eerste gesprek aan te zwengelen met de verschillende stakeholders.