Steeds meer bedrijven houden zich bezig met de vraag hoe zij een maatschappelijke bijdrage kunnen leveren, ook wel social return genoemd. Tegelijkertijd zijn er veel vrijwilligers- en buurtorganisaties in Stadsdeel Zuid die meer samen zouden kunnen werken met bedrijven om aan verschillende vragen te kunnen voldoen. Het Stadsdeel merkt echter dat niet alle buurtinitiatieven en vrijwilligersorganisaties goed weten welke vragen zij eigenlijk bij bedrijven neer zouden kunnen leggen en hoe ze die vraag het beste kunnen stellen. Andersom weten bedrijven niet altijd de lokale initiatieven te vinden die zij wellicht wel zouden willen ondersteunen. Per drie studenten worden drie verschillen aspecten onderzocht. Een student gaat de kant van bedrijven onderzoeken, een andere student onderzoekt de welzijnsinstellingen en weer een andere student richt zich op (vindbaarheid van) maatschappelijke initiatieven.

De studenten zullen minimaal 15 interviews per persoon afnemen. Hierbij helpen het Stadsdeel en Bureau Social Return om toegang te krijgen tot de juiste personen en organisaties waar nodig. Alle drie de studenten schrijven een individuele scriptie. Daarnaast zullen ze samen een vorm bedenken waarin ze de gezamenlijke informatie die antwoord geeft op de hoofdvraag van de opdrachtgever op een aantrekkelijke en overzichtelijke manier presenteren. Dit kan in de vorm van een rapport, managementsamenvatting, maar ook een poster of andere vorm zijn. Voor de opdrachtgever komen hier de belangrijkste inzichten en aanbevelingen terug. De studenten zullen dit ook presenteren in de vorm van een eindpresentatie.