DOCK is de grootste welzijnspartij in Haarlem. Zij initiëren, organiseren en faciliteren verschillende sociale programma’s in Haarlem Noord, Oost en Schalkwijk. Deze programma’s zijn o.a. gericht op ouderenwerk, jongerenwerk, opvoedingsondersteuning. Maar ook op Nederlandse les voor beginners en gevorderden, beweging en creativiteit en individuele coaching van vrouwen. Daarnaast leveren zij een bijdrage aan sociale wijkteams. Dit gebeurt door middel van opbouw- en maatschappelijk werkers en sociaal raadslieden die werkzaam zijn onder hun vlag. Ook het beheer en verhuur van verschillende wijkcentra in Haarlem valt onder hun verantwoordelijkheid. Al deze activiteiten geeft weer hoe groot hun rol is binnen het Haarlemse sociale domein.

De inspanningen door DOCK zijn vooral gericht op Haarlemse bewoners die op verschillende manier een steuntje in de rug nodig hebben. Deze mensen nemen aan activiteiten deel, gebruiken ruimtes of voorzieningen van DOCK of maken gebruik van dienstverlening. Kortom, zij de klanten die DOCK bedient.

DOCK wil graag met Young Professionals onderzoeken op welke manier inzichtelijk gemaakt kan worden hoe gebruikers, deelnemers en niet deelnemers de diensten en faciliteiten van DOCK waarderen. Vervolgens willen zij dit waarderend onderzoek onder de doelgroep uitvoeren om zo tot kwaliteitsverbetering te komen.

Dit onderzoek richt zich dus op het ontwikkelen van een onderzoeks-tool om een waarderend onderzoek onder de gebruikers, deelnemer en niet-deelnemers te meten en op het werkelijk uitvoeren van dit onderzoek.