Binnen het project "Maatschappelijke participatie & gelden" van Academie van de Stad worden de financieringsmogelijkheden van burgerinitiatieven door de gemeente Amsterdam, Stadsdeel Zuid onderzocht. De bestuurscommissie heeft Academie van de Stad gevraagd een analyse uit te voeren waarin de subsidieregelingen met betrekking tot participatie en burgerinitiatieven inzichtelijk worden gemaakt. Het doel hierbij is om de burgerparticipatie en actief burgerschap beter te kunnen stimuleren.

Young-Professionals van Academie van de Stad voeren dit onderzoek uit. Hiervoor worden veel gesprekken gevoerd, nota`s bestudeerd en wordt er een analyse uitgevoerd. Het uiteindelijke product is een overzichtelijke weergave van de mogelijkheden om subsidies aan te vragen die betrekking hebben op participatie en burgerinitiatieven. Met name gebiedsmakelaars kunnen hier gebruik van maken bij het bepalen van de mogelijkheden voor burgers om gebruik te maken van maatschappelijke gelden.