Vanaf schooljaar 2011-2012 is de maatschappelijke stage verplicht voor alle middelbare scholieren. Maatschappelijke stage is een project van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en houdt in dat jongeren vrijwilligerswerk doen tijdens hun middelbare schoolperiode. Op die manier maken leerlingen kennis met een kant van de maatschappij waar ze anders misschien niet mee in aanraking zouden komen. Ze verbreden hun horizon en werken aan burgerschapsvaardigheden. Bovendien zetten ze zich in voor anderen en dragen zodoende een steentje bij aan de samenleving.

Vierdejaarsstudenten Maatschappelijk Werk en Dienstverlening  onderzoeken de moeglijkheden van maatschappelijke stages voor organisaties in Noord. Een inventarisatie van welke organisaties moeten aansluiten, aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden en hoe een grote groep leerlingen kan deelnemen zal moeten volgen. Uit het onderzoek vloeien aanknopingspunten voort voor een programma voor maatschappelijke stages die het Stadsdeel Amsterdam-Noord kan aanbieden aan middelbare scholen.