In Houthaven West in de Spaarndammerbuurt komt een brede school. De wens bestaat leerlingen een eetegelegenheid te bieden buiten de lokalen om. Deze aparte ruimte zal de horecagelegenheid zijn die in het gebouw komt. Dit moet een commerciële horecagelegenheid worden met een sociale doelstelling. De sociale doelstelling is om leerlingen vanuit de school tegen laag tarief goed en gezond eten te bieden, maar het moet ook mogelijk zijn dat leerlingen er hun meegenomen lunch opeten. Tevens moet de ruimte zich lenen voor kookactiviteiten op projectmatige basis.
Buiten de schooltijden dient de horecagelegenheid gericht te zijn op de buurt.
De centrale vraag bij dit project luidt: hoe kan deze horecagelegenheid opgezet worden, zodat het ruimte en mogelijkheden biedt voor de betreffende doelgroep? En is het mogelijk om de gelegenheid commerciëel te laten draaien?
 
Studenten Commerciële Economie werken een marketingplan uit met als uitgangspunt dat het restaurant zichzelf moet kunnen bedruipen en alle partijen hierin worden verbonden.