Veel bewoners van Amsterdam zetten zich in als vrijwilliger of zouden dat graag willen doen. Aan de andere kant zijn er ook veel buurtinitiatieven en organisaties die altijd opzoek zijn naar vrijwilligers die op een waardevolle manier een bijdrage leveren aan de buurt. Het aanbod van organisaties komt niet altijd goed overeen met het vrijwilligerswerk dat de vrijwilligers zoeken en andersom. Het stadsdeel Zuid vind het belangrijk dat bewoners die een bijdrage willen leveren de kans krijgen om zich in te zetten voor buurtinitiatieven of andere organisaties ter bevordering van de leefbaarheid van de buurt.

In samenwerking met de Vrijwilligers Centrale Amsterdam (VCA) is het stadsdeel Zuid opzoek naar waardevolle aanbevelingen over hoe de match tussen vrijwilligers en organisaties best tot stand kan komen. Studenten gaan met beide partijen in gesprek om de wensen en behoeften van de partijen in kaart te brengen, zodat de zij elkaar beter kunnen vinden. De gesprekken zullen gevoerd worden met verschillende organisaties, zoals wijkcentra, de VCA, de vrijwilligersacademie en/of Voor Elkaar in Zuid. Daarnaast gaan studenten ook in gesprek met de vrijwilligers zelf, zodat beide partijen gehoord worden. Op basis van de uitkomsten van de gespreken gaan de studenten aanbevelingen doen om een goede match tot stand te brengen. De resultaten van het onderzoek worden in een rapport uitgewerkt en gepresenteerd aan de opdrachtgever tijdens een eindpresentatie.