Stichting EBA (Educatief Begeleidingscentrum Amsterdam) bestaat uit een groep jonge en enthousiaste mensen die iets wil betekenen voor jongeren en hun ouders. Zij werken aan het vergroten van de kansen van kinderen, jongeren en volwassenen in individuele ontwikkeling en maatschappelijke vooruitgang en participatie.
De Weekend Academie bestaat uit drie onderdelen: huiswerkbegeleiding, sociale vaardigheidstraining en ontspanning. We werken met rolmodellen met ongeveer dezelfde achtergrond als de jongeren, waardoor de jongeren zich beter kunnen identificeren met de begeleiders. Gemotiveerde studenten van het HBO en van de universiteit hebben hieraan begeleiding geven. Jongeren en mentoren verbinden zich beide een jaar lang aan de Weekendacademie. De studenten konden ook stagelopen bij de Weekendacademie dat zich huisvest in het jongerencentrum de Ruyter te stadsdeel Bos en Lommer.