Veel jongeren met een niet-Nederlandse achtergrond hebben een grote taalachterstand en kunnen daardoor moeilijker goed deelnemen aan de Nederlandse maatschappij. Om hen te begeleiden werd eind jaren negentig het Mentorproject opgezet, op initiatief van de Turkse Advies Raad en de Stedelijke Marokkaanse Raad in Amsterdam. HBO- en universitaire studenten fungeren daarin als mentor en rolmodel voor jongeren uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Op dit moment begeleidt SKC zo’n 1400 kinderen op 40 scholen.

Het Mentorproject is uigegroeid uit tot een erkend kennis- en expertisecentrum op het gebied van jongerenproblematiek, zeker waar het gaat om jongeren uit diverse etnische groepen met een leer-, sociale- en maatschappelijke achterstand. Om continuïteit te kunnen garanderen, is in 2005 de ‘Stichting voor Kennis en sociale Cohesie’ opgericht.

SKC gelooft dat door kennisoverdracht en kennis nemen van elkaar een nieuwe kennis ontstaat, die sociale cohesie versterkt of doet ontstaan. De stichting is niet gebonden aan één bepaalde etnische groep. Het bestuur bestaat zelf dan ook uit mensen van verschillende etnische/culturele achtergronden. Naast het Mentorproject draagt de SKC zorg voor andere projecten, zoals Schoolbuurtwerk, Weekendstudent en Vakantieschool.