Tussen 2020-2030 worden er rondom Utrecht vier grote projecten gerealiseerd. Deze projecten gaan voor veel verkeershinder zorgen. Met name als er steeds meer auto’s op de weg komen. De hinder wordt groot en bied daarom kansen voor duurzame gedragsverandering.

De frisse blik van studenten uit een ander vakgebied kan blinde vlekken aan het licht brengen. En hiermee zorgen voor de generatie van nieuwe ideeën. Het doel van het project ‘Minder Hinder’ is om meer ideeën te genereren om duurzamere vervoersmiddelen te gebruiken. Studenten onderzoeken welke mogelijke vervoersmiddelen de auto kunnen vervangen, maar ook om mensen hiervoor te stimuleren. Daarnaast onderzoeken ze ook wat de beste manier is om verkeershinder te communiceren naar verschillende doelgroepen.