Wij Amsterdam

Wij Amsterdam is een platform voor alle Amsterdammers die een mooi initiatief zijn gestart, voor alle Amsterdammers die graag een steentje bijdragen én voor alle Amsterdammers die op zoek zijn naar hulp of inspiratie. Op het platform Wij Amsterdam kunnen (toekomstige) initiatiefnemers terecht bij het Initiatievenbureau. Bij het Initiatievenbureau werken ambtenaren aan het stimuleren en ondersteunen van maatschappelijk initiatief. In de vorm van subsidie, support en kennissessies.

 

Mokum Voor Mekaar

Vanaf september 2023 zijn twee Young Professionals, Saskia en Thirza, aan de slag gegaan met het ophalen van verhalen uit de Amsterdamse participatiepraktijk.  Zij hebben deze verhalen vertaald in portretten en korte tips voor op het platform Wij Amsterdam. Ook hebben de Young Professionals de Grote Initiatievendag op 14 september bijgewoond.

Het doel van het project Mokum Voor Mekaar is om andere Amsterdammers te inspireren met mooie verhalen. Maatschappelijke initiatiefnemers worden uitgelicht en komen aan het woord met echte, eerlijke verhalen. Ook laten deze verhalen en tips zien hoe makkelijk het is om je in te zetten voor Amsterdam. De gedeelde lessen kunnen zich richten op initiatieven waar je je bij aan kan sluiten, initiatieven waar je hulp kan krijgen of hoe je zelf een initiatief kan opzetten.

 

Mooie opvolger van Maak Mokum Mee

Dit project is een vervolg op het succesvolle project Maak Mokum Mee. In dit project hebben twee Young Professionals zowel interviews afgenomen met burgers die een maatschappelijk initiatief zijn gestart als met werknemers en bestuurders van de gemeente Amsterdam. Een gedeelte van deze mooie verhalen kan je hier teruglezen op Wij Amsterdam, zoals het verhaal van Has Cornelissen en het Plukbos.

 

Maak Mokum Mee Plukbos
Een van de verhalen uitgelicht door het project Maak Mokum Mee, de voorganger van Mokum Voor Mekaar.

 

Wil je meer weten over het project Mokum Voor Mekaar? 

Neem contact op met de projectcoördinator: 

Dorien Admiraal
dorien@academievandestad.nl
06 1111 1776